Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website benhhoc365.net, chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết về những thông tin bảo bật của bạn. Vì vậy, chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi sẽ thực hiện để bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Khi truy cập vào một trang web, tức là bạn bạn đang chấp nhận những thông tin được mô tả trong chính sách bảo mật của trang web đó. Vì vậy, hãy kiểm tra chính sách bảo mật để biết rằng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Bệnh Học 365 cam kết sẽ bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, thông tin trên TCĐY. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Dưới đây là những nội dung cụ thể của chính sách bảo mật.

Thu thập thông tin cá nhân của người truy cập

Chúng tôi có thể sẽ thu thập “Thông tin cá nhân” của bạn. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hay thông tin về tình trạng sức khỏe của bạn và chúng sẽ được thu thập theo các cách thức sau:

 • Khi bạn đăng kí để được nhận thư thông báo hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào với TCĐY
 • Khi bạn tham gia vào một khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Những thông tin này giúp chúng tôi xác định những gì là có lợi nhất cho các bạn, và làm thế nào để chúng tôi liên tục có thể tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho các bạn.

Bệnh Học 365 cam kết sẽ không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bệnh khác trừ khi có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn và sử dụng trong các chương trình, sự kiện với mục đích hợp pháp. Trường hợp thông tin cá nhân không chính xác, bạn có thể liên hệ và yêu cầu sửa thông tin để đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

Mục đích chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn là để:

 • Quản lý tài khoản của bạn.
 • Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ và công cụ cụ thể.
 • Trả lời các thư yêu cầu và giao tiếp nhằm mục đích quản trị với bạn.
 • Thu thập các ý kiến của bạn về trang web và những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Phân tích hành vi và hoạt động của người tiêu dùng.
 • Cung cấp các nội dung và quảng cáo thiết thực cho bạn và những người dùng có đặc điểm nhân khẩu học và vấn đề quan tâm giống nhau.
 • Thực hiện các nghiên cứu và hoạt động đo lường.
 • Gửi các email dành riêng cho bạn hay các thông điệp điện tử được bảo mật với các nội dung liên quan tới những vấn đề sức khỏe mà bạn quan tâm, bao gồm tin tức, thông báo, nhắc nhở và cơ hội từ TCĐY.

Chúng tôi cũng có thể tổng hợp hai nguồn tin cá nhân và không cá nhân đã thu thập được từ bạn, và cũng có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin từ những nguồn ngoài. Các bên thứ ba có thể sử dụng các thông tin không phải thông tin cá nhân để có thể tạo ra những quảng cáo theo đúng thị hiếu và mối quan tâm của cộng đồng người dùng.

Đối tác thứ ba và liên kết

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác trong nhóm, cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Hãy yên tâm rằng, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước, trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cho rằng việc lưu trữ thông tin về bạn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể loại bỏ hoặc yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng việc loại bỏ hoàn toàn mọi thông tin đã được ghi nhận mà bạn đã cung cấp cho trang web của benhhoc365.net từ các máy chủ của chúng tôi là một điều bất khả xét trên phương diện kĩ thuật.

Sử dụng Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Đó là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của bạn.

Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ làm hạn chế quyền sử dụng của bạn trên web. Vì vậy, xin vui lòng chấp nhận cam kết của chúng tôi là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus.

Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet.

Chúng tôi thường sẽ hợp tác với các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ để thu thập thông tin phi cá nhân về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi để cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp dựa trên cookie hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Trang web của TCĐY sẽ không phản ứng với trình duyệt web “không theo dõi” tín hiệu.

Các hoạt động nghiên cứu và đo lường

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn có thể được kết hợp với các thông tin có được thông qua bên thứ ba bởi TCĐY để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay các chương trình được thực hiện. Các thông tin đến từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, lợi ích cá nhân, hoạt động mua bán sản phẩm hoặc các thông tin khác.

Chúng tôi có thể báo cáo thông tin đã được tổng hợp, tuy vậy không thể dùng thông tin này để xác định lại để một người dùng cá nhân của các trang Web của tTCĐY cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tương lai và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

Bảo mật

Chúng tôi khuyên bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát mà bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Bên cạnh đó, bạn cũng không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Trang web của chúng tôi không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Đồng thời, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em nào ở độ tuổi dưới 13.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ vị thành niên. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên mà không xác minh sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Tuân thủ quy định pháp luật

Chúng tôi có thể chia sẽ dữ liệu Cá nhân Khách hàng với Bên Thứ Ba nếu chúng tôi nhận thấy rằng việc chia sẻ là cần thiết để:

 • Tuân thủ quy định pháp luật;
 • Thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi;
 • Điều tra những hành vi vi phạm và lừa đảo tiềm tàng;
 • Bảo vệ thương hiệu và uy tín cũng như tài sản của TCĐY.

Thay đổi trong Chính sách bảo mật

Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email bằng cách gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký, hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang TCĐY trước khi thay đổi có hiệu lực.

Đồng thời, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các thông tin mới nhất về bảo mật của chúng tôi trên trang web theo định kì. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của chính sách này, vui lòng không đăng ký với chúng tôi và không sử dụng trang web này.